Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1542
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 16.3.2023 20/03/2023 20230316-ds-cong-bo-don-di-du-dk-qtmtld-signed--5706290004623960.pdf
2 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 1) 08/03/2023 quy-t-nh-s-38-q-ydct-ngày-07-03-2023--4068638991328267.pdf
3 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 23/2/2023 Cơ sở đào tạo 24/02/2023 ds-c-p-nh-t-n-23-02-2023-signed--3372277591610715.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 17.02.2023 Tổ chức 17/02/2023 20230217-ds-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-qtmtld-signed--2852373571486157.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 16/02/2023 Cơ sở y tế 16/02/2023 ds-c-p-nh-t-signed--2356533144514255.pdf
6 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 10/02/2023 Cơ sở y tế 10/02/2023 ds-cap-nhat-pkbnn-signed--2338591910878552.pdf
7 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-bv-nong-nghiep--1643381662297442.pdf
8 Bệnh viện Thống Nhất công bố bổ sung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-la-csth-cua-bv-thong-nhat-lan-4-đã-gộp--1642812268617491.pdf
9 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 18.01.2023 19/01/2023 20230118-danh-sách-công-bo-signed--779553391595413.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 17/01/2023 ds-c-p-nh-t-13-01-2023-signed--1090215400861341.pdf