Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1542
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 19/6/2023 Các cơ sở đào tạo 19/06/2023 ds-c-p-nh-t-n-19-06-2023--101388174818816.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 16/6/2023 16/06/2023 ds-c-p-nh-t-ngày-16-6-2023-signed--4881189598391995.pdf
3 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 49-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-tien-yen-quang-ninh--4021548190704399.pdf
4 Bệnh viện Gia An 115 – TP. Hồ Chí Minh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 48-qd-trien-khai-emr-cua-bv-gia-an-115-hcm--4021533013319953.pdf
5 Trung tâm y tế huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 47-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-chau-phu-an-giang--4021520976335739.pdf
6 Trung tâm y tế huyện Yên Phong – Bắc Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 46-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-yen-phong-bac-ninh--4021501446175494.pdf
7 Trung tâm y tế Hải Hà, Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 45-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-hai-ha-tinh-quang-ninh--4021486835690568.pdf
8 Nghệ An đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 44-qd-trien-khai-emr-cua-bv-tay-bac-tinh-nghe-an--4021471399856583.pdf
9 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 43-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-tinh-hoa-binh--4021456582767294.pdf
10 Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Hưng Yên đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 42-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-hung-ha-hung-yen--4021440292002290.pdf