Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

06/12/2018 | 08:54 AM

 | 

Sáng 6/12/2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và được kết nối với 364 điểm cầu trong toàn quốc, với sự tham dự của gần 25.000 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp tham dự.


            Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và cùng các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề.

0001.jpg


Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng,

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị

            Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Cường cho biết đây là hội nghị trực tuyến lần đầu tiên do tổ chức công đoàn tổ chức với quy mô lớn, mục đích triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam một cách thông suốt tới công đoàn các cấp và đề nghị cán bộ công đoàn các cấp tập trung lắng nghe, ghi chép, quán triệt các nội dung của nghị quyết; để từ đó, từ những vị trí công tác của mình, có những suy nghĩ về những phần nghị quyết để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

            Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm:

            1. Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

            2. Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

            3. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới.

            4. Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn.

            5. Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

2.jpg

Cán bộ công đoàn chủ chốt tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 

            Điểm cầu Hà Nội, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, có 1.700 cán bộ công đoàn chủ chốt thuộc 18 Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ TP Hà Nội, cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia học tập.


Không tìm thấy banner