Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, phổ biến về lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp

29/11/2018 | 06:16 AM

 | 

Ngày 30/11/2018, tại Quảng Châu resort, Sơn Tây, Hà Nội. Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, phổ biến về lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp.

      

            Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế nhấn mạnh đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Mục đích của việc tập huấn lần này là nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là những người làm công tác công đoàn kiêm nhiệm những phương pháp, kỹ năng, chất lượng hoạt động công đoàn và nghe các báo cáo viên phổ biến kiến thức về An toàn thực phẩm và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp.

          

            Hội nghị đã được nghe đồng chí Công Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Y tế Việt Nam trình bày 04 nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2018-2023: 1) Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Y tế Việt Nam (2013-2018), 2) Mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023, 3) Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII (2018-2023), 4) Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tổ chức công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tất cả để phục vụ tốt nhất cho đoàn viên và người lao động. 

 2.jpg

            Tại Hội nghị, bằng phương pháp truyền đạt sinh động và minh họa bằng nhiều ví dụ thực tiễn, các báo cáo viên đã hệ thống các văn bản quy định của Bộ Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp và các văn bản liên quan. Với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm, các báo cáo viên đã trang bị cho học viên những kiến thức tốt nhất cho Hội nghị.


3.jpg

 

 3.jpg

         Không tìm thấy banner