Thủ tướng phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020

12/11/2014 | 09:10 AM

 | 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 92/QĐ – TTg ngày 09/01/2013 phê duyệt đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020,

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 92/QĐ – TTg​ ngày 09/01/2013 phê duyệt đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020, đề nghị Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan từng bước giảm tình trạng quá tải bệnh viện ở hai khu vực khám bệnh và điều trị nội trú, phấn đấu không để người bệnh phải nằm ghép trong bệnh viện; trước mắt tập trung giảm quá tải ở các chuyên khoa: Ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và nhi thuộc một số bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến cuối của hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đề án đưa ra mục tiêu giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện có công suất sử dụng gường bệnh quá cao (>120%) thuộc tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xuống dưới 100%; cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015; phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện.

Cụ thể, đầu tư cho y tế cơ sở, nâng công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh hiện có công suất sử dụng bệnh thấp đạt 60% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020. Trong đó, đầu tư xây mới, nâng cấp các bệnh viện thuộc Đề án, đến năm 2015 tăng tối thiểu 7.150 giường bệnh. Tiếp tục cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa khoa khám bệnh của các bệnh viện, hiện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao ở tuyến trung ương và tuyến cuối của hai TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ưu tiên tăng thêm số giường bệnh ở tuyến tỉnh cho năm chuyên khoa: Ung bướu, ngoại – chấn thương, tim mạch, sản và nhi.

Ngoài ra, thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh của năm chuyên khoa: Ung bướu, ngoại – chấn thương, tim mạch, sản và nhi theo hướng lấy một số bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến cuối của TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm bệnh viện hạt nhân; đồng thời phát triển một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện làm bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện hạt nhân; phấn đấu mỗi chuyên khoa nêu trên có từ 15 bệnh viện, khoa vệ tinh trở lên.

Bên cạnh đó, đề án đề ra giải pháp thí điểm xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình lồng ghép với các cơ sở y tế sẵn có để tăng cường năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân; tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế xã; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng…

Đặc biệt, đề án đề ra đến năm 2015 bảo đảm mỗi bác sĩ khám bệnh không quá 50 người bệnh/ngày làm việc và đến năm 2020, mỗi bác sĩ trung bình mỗi ngày chỉ khám 35 người bệnh/ngày làm việc.Thăm dò ý kiến