Chế độ chính sách lĩnh vực y tế

Điểm tin văn bản PLYT - Thông tư số 10/2019/TT-BYT, số 11/2019/TT-BYT, số 12/2019/TT-BYT

Thứ Bẩy, ngày 30/11/2019 03:08

Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chủ Nhật, ngày 08/09/2019 03:03

Hộp thư giải đáp pháp luật - Điều kiện mở hiệu thuốc Tây; Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Chủ Nhật, ngày 08/09/2019 02:52

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 4/2019

Chủ Nhật, ngày 08/09/2019 02:47

Bản tin 'Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế' số 1-2019

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 05:02

Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 04:48

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về khám chữa bệnh khi làm mất thẻ BHYT

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 04:40

Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 02:51

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14-2019-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 04:05

Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 03:36

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02-2019-TT-BYT

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 03:12

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020

Thứ Tư, ngày 17/03/2015 18:05

Sự cần thiết ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Thứ Năm, ngày 01/01/2015 00:22

Sự cần thiết ban hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

Thứ Năm, ngày 01/01/2015 00:18

Xu hướng thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế

Thứ Năm, ngày 01/01/2015 00:16

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thứ Sáu, ngày 10/10/2014 00:10

Phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế

Thứ Sáu, ngày 10/10/2014 00:03

Hết tháng 4/2014, tỷ lệ tiêm vắc xin sởi đạt trên 95%

Thứ Tư, ngày 15/07/2014 20:37

Quy định tiếp công dân tại trụ sở cơ quan

Thứ Tư, ngày 15/07/2014 20:33

Điều kiện thành lập phòng khám gia đình

Thứ Tư, ngày 15/07/2014 20:32

Thăm dò ý kiến