Nguyễn Thanh Phong

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi trúc
Thư điện tử: phongnt.attp@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến