Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

02/06/2023 | 09:38 AM

 | Tin liên quan

Thăm dò ý kiến