Phong trào thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội: Tạo động lực thúc đẩy thực hiện các chính sách an sinh xã hội

26/08/2015 | 06:49 AM

 | 

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ IV (2015-2020).

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ IV (2015-2020). Đây là dịp để ngành tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Càng nhiều khó khăn, thách thức, càng phải phấn đấu thi đua”

Tại đại hội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong giai đoạn 2011-2015 vừa qua, toàn ngành luôn xác định rõ “càng nhiều khó khăn, thách thức, càng phải phấn đấu thi đua”, do đó trong 5 năm qua, BHXH Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng kế hoạch, tiêu chí và chỉ tiêu thi đua cụ thể đối với từng phong trào thi đua hàng năm và các phong trào thi đua theo chuyên đề đột xuất, theo các sự kiện ở từng thời kỳ. Cũng vì vậy, phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua những kết quả cụ thể như: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng (năm 2011 có 57.178.356 người tham gia thì đến ngày 30/6/2015 tăng lên 65.263.469 người); số thu năm 2011 đạt 98.625 tỷ đồng thì trong 6 tháng năm 2015 thu được 97.849 tỷ đồng; số nợ cuối năm 2011 bằng 6,2% số phải thu, nhưng đến tháng 6/2015 còn 5,79%, phấn đấu đến cuối năm giảm còn dưới 4% số phải thu; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo; công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được kịp thời, an toàn...


Bên cạnh đó, phong trào thi đua cải cách hành chính gắn với cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp” do BHXH Việt Nam vừa phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong và ngoài ngành. Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua do chính BHXH các địa phương tổ chức cũng đã mang lại hiệu quả cao, thiết thực, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thi đua khen thưởng bám sát nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, BHXH, BHYT là 2 chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động và là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới mà BHXH Việt Nam đã đề ra, Phó Chủ tịch nước cho rằng ngành BHXH cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị, thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay để các tập thể, cá nhân trong ngành học tập làm theo, khen thưởng và tuyên dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phấn đấu đến năm 2020 đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn để triển khai, tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT mới theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đến hết năm 2015 giảm thời gian thực hiện thủ tục thu nộp BHXH, BHYT xuống còn 49,5 giờ/năm, phấn đấu những năm tiếp theo xuống còn 48,5 giờ/năm (theo chuẩn ASEAN 4).

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu, ngành BHXH Việt Nam cần quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Gắn các hoạt động thi đua trong ngành với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho BHXH tỉnh Sơn La, BHXH tỉnh Hòa Bình. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 3 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể.

Trong giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020”. Để thực hiện mục tiêu này, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Theo đó, sẽ lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá phong trào thi đua; lấy năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên làm cơ sở xét khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ.​


Thăm dò ý kiến