Văn bản của Cục QL KCB về vụ việc ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

10/12/2019 | 11:20 AM

 | 

 

Văn bản của Cục QL KCB về vụ việc ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn


Thăm dò ý kiến