Các tỉnh, thành phải gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2025 về Bộ Y tế trước 30/6

13/05/2024 | 21:07 PM

 | 

Bộ Y tế nêu rõ đối với nhu cầu vaccine năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6/2024.

 

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 13/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, ngày 05/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2024/ND-CP. Để triển khai Nghị định này, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bố trí kinh phí.

Các tỉnh, thành phải gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2025 về Bộ Y tế trước 30/6- Ảnh 1.

Bộ Y tế nêu rõ đối với nhu cầu vaccine năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6/2024.

Về nội dung này, Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ: "Ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng bao gồm: Mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; Kiểm định vaccine, Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine đến tuyến tỉnh, thành phố ...".

Do đó, từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo nhu cầu.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP, UBND tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định.

Vì vậy, Bộ Y tế nêu rõ: Sở Y tế tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại địa phương để báo cáo UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai hoạt động của Chương trình trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP.

Về xác định nhu cầu vaccine, theo Bộ Y tế: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP đã quy định Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6 hàng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vaccine và tiêm chủng hằng năm.

Đối với nhu cầu vaccine năm 2024, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành phố bao gồm nhu cầu tiêm bù mũi cho các đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2023, nhu cầu năm 2024 và 6 tháng năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (trước khi ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024).

Đối với nhu cầu vaccine năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế nêu rõ: Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước ngày 30/6 của năm trước đối với các năm tiếp theo để tổng hợp.

Tại Nghị định 13/2024/NĐ-CP nêu rõ, Chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do nhà nước tổ chức để tiêm chủng miễn phí đối với các vaccine bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai.

Bên cạnh đó, Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7 về cung ứng vaccine cho hoạt động tiêm chủng, cụ thể: Vaccine sử dụng cho hoạt động tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch do nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu hằng năm và được dự trữ trong 6 tháng;

Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng của từng loại vaccine, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vaccine của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện tổng hợp gửi Sở Y tế trước ngày 30/5 hằng năm để chỉ đạo việc cấp vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng...

Nguồn: suckhoedoisong.vn


Thăm dò ý kiến