Tọa đàm- Nghị định 24/2024/NĐ-CP - Gỡ khó trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế

29/05/2024 | 16:07 PM

 | 

Ngày 27/2/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định được kỳ vọng sẽ giúp xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hoạt động đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước, đặc biệt là mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Riêng lĩnh vực y tế, Nghị định quy định cụ thể về “mua sắm tập trung; mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công”. Trong đó, điểm mới là các bệnh viện được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn; được nêu yêu cầu về xuất xứ của vật tư, thiết bị y tế trong hồ sơ mời thầu; được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách hoặc trường hợp cần duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện, mà không phải thực hiện thủ tục đấu thầu tốn nhiều thời gian. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời các bạn theo dõi buổi tọa đàm về nội dung trên.

 


Thăm dò ý kiến