Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng: Tập huấn An toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2023

01/07/2023 | 09:12 AM

 | 

 

Ngày 27/4/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn An toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2023 cho 37 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách an toàn vệ sinh lao động của các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh… đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tham dự khai mạc có đồng chí Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Hướng dẫn thực hành băng bó vết thương ở tay.

anh tin bai

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động.

Các học viên được giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Hướng dẫn nhận diện các yếu tố có hại trong môi trường lao động và cách phòng tránh (Theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ); Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp (Theo Thông tư 28/2016/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế); Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (Thông tư số 19/2016/TTBYT của Bộ Y tế); Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp (Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015); Kế hoạch Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người lao động (Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế); Công tác quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Hướng dẫn thực hành sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

anh tin bai

Đồng chí Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhấn mạnh: Thông qua lớp tập huấn giúp trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động; chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Đồng thời, trang bị kiến thức giúp học viên tuyên truyền, vận động người thân, đồng nghiệp và cộng đồng dân cư luôn tích cực chủ động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và tham gia cấp cứu tại chỗ, giảm thiểu những hậu quả do tai nạn lao động gây ra trong lao động sản xuất./.

 

Nguồn: http://cdc.soytecaobang.gov.vn/