Yên Bái tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

12/10/2022 | 10:41 AM

 | 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

(ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Rà soát đầu tư nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực hiện quan trắc môi trường lao động cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, đảm bảo thực hiện đúng và đủ quy định tại các Nghị định của Chính phủ, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong tổ chức, thực hiện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động về đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt tập trung tại các cơ sở lao động có yếu tố có hại, nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động.

Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn kiểm tra, thanh tra về vệ sinh lao động khi có yêu cầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm (nếu có) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý./.

Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội