Bảng kiểm định trường học an toàn

02/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Bảng kiểm định trường học an toàn 

BẢNG KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

(NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO, TRƯỜNG TH, THCS, THCN)

Tên trường:..........................................................................

Địa chỉ:.................................................................................

 

TT

Nội dung kiểm định

Trường học tự đánh giá

Đạt

Chưa đạt

1.

Xây dựng được quy chế nhà trường an toàn

 

 

2.

Có kế hoạch tổ chức thực hiện và đánh giá từng tháng

 

 

3.

Có mạng lưới phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực trong đường, xây dựng nhà trường an toàn (gồm y tế trường học, các giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, đoàn thanh niên, chữ thập đỏ)

 

 

4.

Có các khẩu hiệu, tranh áp phích phòng chống tai nạn thương tích

 

 

5.

Trường phải có hàng rào che chắn và có người bảo vệ quản lý các các cháu tránh ra đường phòng tai nạn giao thông

 

 

6.

Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục tình trạng có thể xảy ra thương tíhc như tường nhà, cột kèo nhà sắp đổ đường đi lối lại, sân chơi không dễ trơn trượt, các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao không đảm bảo, hệ thống điện không an toàn...)

 

 

7.

Có biện pháp can thiệp trực tiếp vào những nơi có thể xảy ra thương tích

 

 

8.

Nơi tập luyện thể dục thể thao, bơi lội phải đảm bảo an toàn

 

 

9.

Không có học sinh nghiện, hút ma túy

 

 

10.

Có các phương tiện, thuốc man để cấp cứu kịp thời khi các cháu bị chấn thương

 

 

11.

80% học sinh được học về an toàn giao thông

 

 

12.

Không có bạo lực trong học đượng

 

 

13.

Không có tai nạn gây chết người hoặc bị thương nặng xảy ra trong trường

 

 

 

Ghi chú:

Cách đánh giá

Đạt: Thực hiện tốt nội dung trong bảng kiểm

Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đầy đủ phải bổ sung thêm

 

Ngày .......tháng.....năm........

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

Ngày .....tháng.....năm.........

HIỆU TRƯỜNG

(KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU)