Tổng kết Chương trình hỗ trợ thải độc trì cho trẻ em và người lao động tái chế thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

19/01/2017 | 08:18 AM

 | 

Trước tình hình nhiễm độc chì ở trẻ em và người lao động thôn Đông Mai, bên cạnh việc khuyến cáo cho chính quyền, cơ quan chuyên môn ở địa phương về các giải pháp can thiệp nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em và người lao động thôn Đông Mai, với sự tài trợ của Công ty TNHH Pectin Technology, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm và chính quyền các cấp tại địa phương triển khai Chương trình thải độc chì cho trẻ em và người lao động tái chế chì thôn Đông Mai từ tháng 6-9/2016.


Ngày 28/10/2016 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cùng các đơn vị tham gia chương trình tổ chức Hội thảo “Tổng kết chương trình” nhằm chia sẻ những kết quả đã đạt được và đề xuất biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân Đông Mai trong thời gian tiếp theo.

Đây cũng là một trong những hoạt động của Viện để hưởng ứng Tuần lễ Quốc tế Phòng chống nhiễm độc chì từ ngày 23-29/10/2016 do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức YT Thế giới phát động.

Sau đây là báo cáo kết quả chương trình can thiệp:

1. Nội dung chương trình can thiệp

1.1. Hoạt động can thiệp

Phát sản phẩm Pectin Complex

- Cung cấp miễn phí sản phẩm Pectin Complex cho toàn bộ trẻ em và người lao động đã được xét nghiệm chì máu tháng 5/2015, bao gồm 333 trẻ em và 107 người lao động. Đây là sản phẩm hạn chế hấp thu và tăng đào thải chì ra ngoài cơ thể.

- Thời gian sử dụng trong 2 tháng (từ ngày 3/6/2016 đến ngày 3/8/2016).

Truyền thông:

- Phát tờ rơi, bài truyền thông trên đài truyền thanh thôn Đông Mai hướng dẫn về phòng chống nhiễm độc chì, công dụng và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Pectin Complex để nâng cao nhận thức cho người dân.

1.2.   Xét nghiệm nồng độ chì máu cho trẻ em và người lao động trước

Trẻ em: Trước can thiệp 250 đối tượng được xét nghiệm, sau can thiệp 142 đối tượng được xét nghiệm (trong đó có 118 trẻ em được xét nghiệm cả 2 lần)

Người lớn: Trước can thiệp có 78 đối tượng xét nghiệm, sau can thiệp có 54 đối tượng (trong đó 43 đối tượng được xét nghiệm cả 2 lần).

2. Kết quả can thiệp

Sử dụng Sản phẩm Pectin Complex đúng hướng dẫn kết hợp với tăng cường ruyền thông để phòng chống nhiễm độc chì đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đánh giá kết quả trên những đối tượng được xét nghiệm cả trước và sau can thiệp cho thấy:

3.1. Đối với trẻ em

-  77/118 (65,25%) trẻ em có nồng độ chì máu giảm.

- 29/118 (24,58%) trẻ có nồng độ chì máu không giảm

- 12/118  (10,17%) trẻ em nồng độ chì máu tăng.

Nồng độ chì máu trung bình đã giảm từ 20,94 µg/dL xuống còn 16,52 µg/dL, giảm được 4,42 µg/dL, tương đương  21,1%

Nguyên nhân tăng: do một số trẻ em không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm và có thể còn tiếp tục tiếp xúc với chì.

3.2. Đối với người lao động

- 43/43 (100,0%) người lao động có nồng độ chì máu giảm.

Nồng độ chì máu trung bình của người lao động (n=43) giảm từ 43,79 µg/dL xuống còn 31,83 µg/dL , giảm 11,96 µg/dL, tương đương 27,32% so với trước can thiệp.

3. Khuyến nghị

1. Tiếp tục đánh giá hiện trạng môi trường khu dân cư và có biện pháp cải thiện nếu còn ô nhiễm.

2. Cải thiện điều kiện làm việc ở các cơ sở sản xuất tái chế chì, trang bị cho người lao động mũ, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ, giày dép và tắm rửa sạch sẽ sau ca làm việc.

3. Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng chống nhiễm độc chì cho trẻ em, người lao động và cộng đồng.

4. Định kì khám SK và xét nghiệm nồng độ chì máu cho trẻ em và người lao động.

5. Nâng cao sức khỏe cho trẻ em và người lao động bằng cách đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối, đủ chất (ăn nhiều hoa quả, uống sữa, sử dụng sản phẩm hỗ trợ thải độc chì pectin…)./.​