Danh sách bệnh viện của Thanh Hóa

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Thanh Hóa

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

401.2.01

Bệnh viện K 71

2

401.3.03

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

3

401.4.04

Bệnh viện Chống lao tỉnh Thanh Hóa

4

401.4.05

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

5

401.4.06

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Thanh Hóa

6

401.4.07

Y học dân tộc tỉnh Thanh Hóa

7

401.5.08

Trung tâm Y tế Hà Trung

8

401.5.09

Trung tâm Y tế Hoàng Hóa

9

401.5.10

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy

10

401.5.11

Trung tâm Y tế huyện Như Xuân

11

401.5.12

Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân

12

401.5.13

Trung tâm Y tế Lang Chanh

13

401.5.14

Trung tâm Y tế Nga Sơn

14

401.5.15

Trung tâm Y tế Ngọc Lạc

15

401.5.16

Trung tâm Y tế Nông Cống

16

401.5.17

Trung tâm Y tế Quan Hoa

17

401.5.18

Trung tâmY tế Quảng Xương

18

401.5.19

Trung tâmY tế Thạch Thanh

19

401.5.20

Trung tâmY tế Thị Xã Bỉm Sơn

20

401.5.21

Trung tâm Y tế Thị Xã Sầm Sơn

21

401.5.22

Trung tâm Y tế Thường Xuân

22

401.5.23

Trung tâm Y tế Tĩnh Gia

23

401.5.24

Trung tâm Y tế Triêu Sơn

24

401.5.25

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc

25

401.5.26

Trung tâm Y tế Thiệu Yên

26

401.5.30

Trung tâm Y tế huyện Ba Phúc

27

401.5.34

Trung tâmY tế Hậu Lộc

28

401.5.35

Trung tâm Y tế Đông Sơn

29

401.6.32

Bệnh viện Chè Bãi Trành