Danh sách bệnh viện của Vĩnh Phúc

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Vĩnh Phúc

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

104.2.01

Bệnh viện K 74

2

104.3.02

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

3

104.4.03

Bệnh viện Y học dân tộc Vĩnh Phúc

4

104.4.04

Bệnh viện Đ D cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

5

104.5.06

Bệnh viện trung tâm Tam Đảo

6

104.5.07

Bệnh viện Tam Dương

7

104.5.08

Bệnh viện Vĩnh Tường

8

104.5.09

Bệnh viện Yên Lạc

9

104.5.10

Bệnh viện huyện Mê Linh