Danh sách bệnh viện của Yên Bái

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Yên Bái

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

213.3.01

Bệnh viện Đa khoa Yên Bái

2

213.3.02

Bệnh viện Nghĩa Lộ

3

213.4.03

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe tâm thàn Yên Bái

4

213.4.04

Y học dân tộc Yên Bái

5

213.5.05

Trung tâm Y tế thị xã Yên Bái

6

213.5.06

Trung tâm Y tế Trạm Táu

7

213.5.07

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

8

213.5.08

Bệnh viện huyện Mù Căng Chảy

9

213.5.09

Bệnh viện huyện Trấn Yên

10

213.5.10

Bệnh viện kinh Tế Mới

11

213.5.11

Trung tâm Y tế Lục Yên

12

213.5.12

Trung tâm Y tế Văn Yên

13

213.6.13

Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

14

213.6.14

Bệnh viện khu vực Chè Trần Phú