Điều tra quốc gia về tai nạn thương tích năm 2010

26/01/2011 | 05:00 AM

 | 

Tai nạn thương tích (TNTT) là một vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam và đã được ghi nhận trước đây trong cuộc điều tra quốc gia đầu tiên về TNTT (Điều tra liên trường về tai nạn thương tích tại Việt Nam – VMIS) do trường Đại học Y tế công cộng và các đối tác thuộc Mạng lưới Nghiên cứu y tế công cộng thực hiện vào năm 2001.

Điều tra VMIS cho thấy tỷ lệ tử vong và không tử vong do TNTT cao hơn so với các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ và đuối nước được xác định là các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho dân số Việt Nam. Trong thời gian đầu, tai nạn thương tích được ghi nhận là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Chính phủ Việt Nam nhận thức được ảnh hưởng và chi phí to lớn do tai nạn thương tích gây ra cho cộng đồng và đã phê duyệt Chính sách Quốc gia về PCTNTT giai đoạn 2002-2010. Trong những năm qua, một số chương trình PCTNTT bước đầu đã được cam kết thực hiện như Dự án PCTNTT trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên hợp; Dự án của Tổ chức y tế thế giới về dịch vụ cấp cứu y tế do tổ chức Counterpart thực hiện; Dự án cung cấp mũ bảo hiểm cho trẻ em của Quỹ Thương vong châu Á; Chương trình nâng cao năng lực và Dự án An toàn ĐàNẵng của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương/ Trường Đại học y tế công cộng và Tổ chức liên minh vì Sự an toàn trẻ em Hoa Kỳ và một số dự án khác của các tổ chức phi chính phủ.

Mặc dù các giải pháp lớn đã được chính phủ đưa ra, các quy định và chương trình về PCTNTT đã được xây dựng và triển khai, nhưng tỷ lệ mắc và tử vong do TNTT vẫn cao. Hàng năm có khoảng 38.482 người tử vong do tai nạn thương tích, tương đương với tỷ suất tử vong là 46,6/100,000 người. Trong đó, khoảng 12.000 người tử vong do tai nạn giao thông và khoảng 4.000 trẻ em bị đuối nước.

Nghiên cứu đánh giá về thực hiện Chính sách quốc gia về PCTNTT đã chỉ ra rằng việc thiếu hệ thống số liệu đầy đủ để mô tả vấn đề TNTT, xác định cơ chế các loại TNTT đặc trưng, xác định các mục tiêu can thiệp và theo dõi quá trình của PCTNTT chính là những rào cản không nhỏ cho việc đạt được hiệu quả tiềm năng của Chính sách Quốc gia ở Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu PCTNTT ở Việt Nam trong thập kỷ tới, trường Đại học Y tế công cộng và Mạng lưới nghiên cứu y tế công cộng đề xuất triển khai điều tra quốc gia TNTT ở Việt Nam năm 2010 (VNIS). Tiếp theo VMIS 2001, VNIS 2010 sẽ là công cụ hữu dụng cho PCTNTT ở Việt Nam. Với thiết kế quy mô lớn và chất lượng mang tầm quốc gia, điều tra sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể đúng đắn về thực trạng TNTT ở Việt Nam và là số liệu thay thế cho việc thiết lập và lập kế hoạch ưu tiên PCTNTT trong những năm tiếp theo ở Việt Nam. VNIS 2010 cũng hữu ích cho việc đào tạo, củng cố kỹ năng điều tra và phân tích cho mạng lưới nghiên cứu y tế công cộng cũng như các sinh viên và nghiên cứu viên độc lập ở Việt Nam.