CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC NĂM 2008

30/03/2010 | 05:00 AM

 | 

Theo thống kê của Viện Bỏng Lê Hữu Trác trong năm 2007-2008 có 5814 lượt nạn nhân bỏng vào khám tại bệnh viện, trong đó số nạn nhân điều trị nội trú là 3782 (chiếm 65%), số lượt cấp cứu chiếm tỷ lệ khá cao 22,7% (1321 trường hợp), có tới 3418 trường hợp cần phải phẫu thuật trong quá trình điều trị chiếm 58,8%.

bài kèm theo