HỘI THI ‘‘TÌM HIỂU KIẾN THỨC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN’’

30/03/2010 | 05:00 AM

 | 

Ngày 27/9/2008, tại Cung văn hóa thiếu nhi, Thành phố Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ TW phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức xây dựng cộng đồng an toàn.

Bài kèm theo