KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU “ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM SÁNG KIẾN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” TẠI TỈNH YÊN BÁI

30/03/2010 | 05:00 AM

 | 

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, diện tích 6882.9 km với 7 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã, có 180 xã, phường gồm 30 dân tộc sinh sống với 50% dân số là người dân tộc ít người. Dân số trung bình năm 2008 là 758.400 người. Là một tỉnh nhiều khó khăn, năm 2008 thu thập bình quân 6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 21,31% có nơi trên 60%; trình độ dân trí còn hạn chế và không đồng đều

Bài kèm theo