PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM

30/03/2010 | 05:00 AM

 | 

Chiều 26/2/2009, Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia chính thức phát động chiến dịch đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, đồng thời công bố cuộc thi ảnh với chủ đề này kéo dài 6 tháng, đến 31/8, tập trung vào chỉ tiêu tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm trong cả nước.

Bài kèm theo