Tổng quan tình hình đuối nước ở trẻ em Việt Nam giai đoạn 2005-2009

12/06/2011 | 05:00 AM

 | 

Trên thế giới và ở Việt Namđuối nước hiện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt ở trẻ em. Với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng đuối nước ở Việt Nam từ 2005-2009, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổng hợp số liệu báo cáo nguyên nhân tử vong từ sổ theo dõi nguyên nhân tử vong A6-YTCS của trên 10.000 xã/phường tại 63/63 tỉnh/thành phố của Việt Nam

Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích chiếm 10-12% tổng số tử vong do tất cả các nguyên nhân, trong đó đuối nước là nguyên nhân thứ 2 sau tai nạn giao thông chiếm 17%. Trung bình hằng năm tỷ suất tử vong do đuối nước là 8/100.000 người năm và có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Tỷ suất tử vong do đuối nước trung bình của nam giới (12/100.000 dân) cao hơn nữ giới (4.9/100.000 dân). Trẻ em là nhóm có nguy cơ tử vong do đuối nước cao, cụ thể tỷ suất tử vong do đuối nước cao nhất ở nhóm 0-4 tuổi với trung bình 22 trẻ/100.000 trẻ năm, trong đó trẻ nam có nguy cơ tử vong nhiều hơn trẻ nữ 1,4 lần. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội hiện đang là 03 tỉnh có tỷ suất tử vong trẻ em cao nhất. Kết quả này cũng tương đương với kết quả nghiên cứu “Nguyên nhân tử vong ở Việt Namnăm 2008”: tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi do đuối nước bằng tỷ lệ dị tật bẩm sinh trẻ em và chiếm tỷ lệ cao nhất với 18,1%.

Nghiên cứu đã đưa ra những kết quả tương đối toàn diện về tình hình tử vong do đuối nước của Việt Namcũng như một số yếu tố liên quan. Việc hoạch định chính sách nhằm giảm thiểu tử vong do đuối nước đòi hỏi có những giải pháp can thiệp phù hợp như xây dựng kế hoạch quốc gia phòng chống đuối nước, xây dựng hệ thống giám sát điểm tại cộng đồng để xác định nguy cơ của đuối nước.

Trần Thị Ngọc Lan, Lương Mai Anh
Khiếu Thị Quỳnh Trang, Phạm Thị Thu Lệ

Cục Quản lý môi trường y tế