CHĂM SÓC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN CẨM NANG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

09/08/2009 | 05:00 AM

 | 

Cẩm nang về chăm sóc ngoại khoa tại bệnh viện huyện do Tổ chức Y tế thế giới xây dựng được xem như là một cẩm nang thiết thực cho những bác sỹ đang theo học chương trình đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo tại chức và những chương trình đào tạo y tế liên tục.

CHĂM SÓC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN
CẨM NANG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

 

Cẩm nang về chăm sóc ngoại khoa tại bệnh viện huyện do Tổ chức Y tế thế giới xây dựng được xem như là một cẩm nang thiết thực cho những bác sỹ đang theo học chương trình đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo tại chức và những chương trình đào tạo y tế liên tục.

Cuốn cẩm nang này là sự kế thừa của ba cuốn sách được xuất bản sớm hơn đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới bao gồm:

-Phẫu thuật chung tại các bệnh viện huyện (WHO, 1998)

-Phẫu thuật tại bệnh viện huyện: Sản khoa và phụ khoa, Phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương (WHO, 1991)

-Gây mê tại bệnh viện huyện (WHO, 1988, tái bản lần 2 năm 2000)

Cuốn cẩm nang này bao gồm những nội dung sau: Tổ chức dịch vụ phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện, những chấn thương và thủ thuật phẫu thuật vùng bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê thực hành và phẫu thuật chỉnh hình. Để biết thêm thông tin hoặc tải về, xin truy cập website: http://www.who.int