Hội nghị cộng đồng an toàn khu vực châu Á lần thứ sáu tại Toshima

21/03/2012 | 05:00 AM

 | 

Hội nghị cộng đồng an toàn khu vực châu Á lần thứ sáu sẽ được tổ chức tại Toshima, Nhật Bản từ ngày 28/11-02/12/2012

Hội nghị cộng đồng an toàn khu vực châu Á lần tại Toshima

 

Hội nghị cộng đồng an toàn khu vực châu Á lần thứ sáu sẽ được tổ chức tại Toshima, Nhật Bản từ ngày 28/11-02/12/2012.

Chủ đề của Hội nghị là “Hãy xây dựng năng lực của cộng đồng để an toàn mỗi ngày và phòng chống thảm họa”. Nội dung của Hội nghị tập trung vào thảm hoạ động đất và các thảm họa tự nhiên khác, giám sát thương tích, thực hành dựa vào bằng chứng, đánh giá chính sách và các chương trình can thiệp tại cộng đồng, ngôi nhà an toàn, nơi làm việc an toàn, an toàn giao thông và nơi công cộng, trường học an toàn và an toàn cho trẻ em, an toàn cho người già (ngã và các vấn đề liên quan khác), bạo lực và tự tử.

Hạn nộp báo cáo tóm tắt ngày 15/6/2012.

Thời gian đăng ký tham dự Hội nghị từ ngày 01/02-30/9/2012.

Hạn đăng ký học bổng 30/4/2012.

Thông tin chi tiết xem tại website http://www.arcsc2012.com