HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG THƯƠNG TÍCH

30/03/2010 | 05:00 AM

 | 

Là một hội nghị quốc tế lớn với sự tham dự của các cán bộ/chuyên gia và các tổ chức liên quan trong phòng chống bạo lực và thương tích nhằm thảo luận, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực. Hội nghị sẽ được đồng tài trợ bởi tổ chức Y tế thế giới.

Bài kèm theo