Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường học chống tai nạn thương tích và bạo hành trẻ

12/09/2023 | 10:04 AM

 | 

 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học mới 2023-2024, Bộ GD&ĐT yêu cầu, cơ sở giáo dục có giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, chống bạo hành cũng như không mua suất ăn sẵn cho trẻ em.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học mới 2023 -2024 các địa phương nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá của cấp quản lý đối với cơ sở, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên mầm non.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, chú trọng kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, có biện pháp kịp thời đối với cơ sở chưa đảm bảo theo quy định.

 

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong đó có nội dung thực hiện nghiêm quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và bạo hành trẻ trong các cơ sở. Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố có nguy cơ mất an toàn cho trẻ mầm non.

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú cũng được cơ quan quản lý giáo dục yêu cầu cơ sở chú trọng. "Các địa phương, trường học phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non", Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm.