QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐẾN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN

09/07/2008 | 05:00 AM

 | 

Thực hiện triển khai Nghị quyết Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1356/QĐ-BYT ngày 18/4/2008 về việc ban hành biểu mẫu báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ BIỂU MẪU BÁO CÁO

TAI NẠN GIAO THÔNG ĐẾN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN

 

Thực hiện triển khai Nghị quyết Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1356/QĐ-BYT ngày 18/4/2008 về việc ban hành biểu mẫu báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện.

Cục Y tế dự phòng và Môi trường đã xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết trên cho 100 bệnh viện trực thuộc trung ương, bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh/thành/ngành trong cả nước để thu thập số liệu về: Tổng số nạn nhân đến cấp cứu; Tổng số nạn nhân bị TNGT đến cấp cứu, trong đó có: Tổng số bị chấn thương sọ não, tổng số bị chấn thương sọ não không đội mũ bảo hiểm, tổng số bị chấn thương cột sống cổ, tổng số trường hợp phải mổ cấp cứu; các thông tin về mũ bảo hiểm như: Số trường hợp có mũ bảo hiểm bị vỡ, số nạn nhân đội mũ không cài quai, số mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc; Tổng số trường hợp tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia; Tổng số trường hợp tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu; Phương tiện gây tai nạn: Ô tô, mô tô xe máy, tàu hỏa, xe tự chế hoặc tự gây tai nạn...; Tử vong và nặng xin về bao gồm: Số nạn nhân tử vong trước bệnh viện, số nạn nhân tử vong sau khi nhập viện, số nạn nhân nặng xin về; Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến.

So với mẫu thu thập báo cáo số liệu về an toàn giao thông cũ thì mẫu báo cáo mới áp dụng ở bệnh viện nên số liệu thu thập được sẽ chính xác, hệ thống, qua đó phản ánh khách quan và trung thực tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc.

Các số liệu từ các bệnh viện sẽ được tổng hợp để báo cáo Bộ Y tế và Chính phủ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm.