QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ TIÊU CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ TRANG THIẾT BỊ TRONG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG THIẾT YẾU

09/07/2008 | 05:00 AM

 | 

Thương tích là một trong những vấn đề sức khoẻ ngày càng nghiêm trọng trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi ngày có 16000 người chết vì thương tích, và cứ mỗi trường hợp tử vong thì vài ngàn người bị thương tích, trong đó, nhiều người phải mang di chứng suốt đời.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ TIÊU CHUẨN

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ TRANG THIẾT

BỊ TRONG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG THIẾT YẾU

Thương tích là một trong những vấn đề sức khoẻ ngày càng nghiêm trọng trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi ngày có 16000 người chết vì thương tích, và cứ mỗi trường hợp tử vong thì vài ngàn người bị thương tích, trong đó, nhiều người phải mang di chứng suốt đời. Do đó, phòng chống thương tích và giảm thiểu gánh nặng thương tích gây ra là hết sức cần thiết, bao gồm nâng cao chất lượng chăm sóc chấn thương tại cơ sở y tế…

Trước thực trạng trên, ngày 27/2/2008, Bộ Y tế đã phê duyệt Quyết định số 12/2008-QD-BYT ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”. Quyết định ban hành tiêu chuẩn khả thi của dịch vụ thiết yếu nhằm phòng và giảm thiểu khả năng tử vong và tàn tật cho bệnh nhân chấn thương, bao gồm (1) Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng chuyên môn của nhân viên y tế; (2) Yêu cầu về trang thiết bị và dụng cụ y tế. Quy định áp dụng thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Các tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị cho chăm sóc chấn thương thiết yếu qui định khái quát các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hình thức chăm sóc chấn thương cụ thể tại từng tuyến khác nhau của hệ thống y tế, từ tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương. Quyết định đã xây dựng cụ thể 11 loại nội dung, yêu cầu trong chăm sóc chấn thương như xử trí đường thở, hô hấp- xử trí suy hô hấp cấp, tuần hoàn và sốc, theo dõi lâm sàng, chấn thương đầu và thủ thuật, phẫu thuật thần kinh chuyên sâu, chấn thương và vết thương vùng cổ…

Đối với yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn của nhân viên y tế và trang thiết bị, dụng cụ y tế, quy định ba mức độ và được mã hóa cho các tuyến thực hiện như sau: (1) Phải biết/phải có và làm được; (2) Nên làm được; (3) Không áp dụng ở tuyến này.

Về tổ chức thực hiện, Cục Quản lý khám, chữa bệnh là đơn vị đầu mối phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Thủ trưởng các vụ, cục liên quan chịu trách nhiệm triển khai Quyết định này.