Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1487
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 10/02/2023 Cơ sở y tế 10/02/2023 ds-cap-nhat-pkbnn-signed--2338591910878552.pdf
2 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-bv-nong-nghiep--1643381662297442.pdf
3 Bệnh viện Thống Nhất công bố bổ sung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-la-csth-cua-bv-thong-nhat-lan-4-đã-gộp--1642812268617491.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 18.01.2023 19/01/2023 20230118-danh-sách-công-bo-signed--779553391595413.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 17/01/2023 ds-c-p-nh-t-13-01-2023-signed--1090215400861341.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 28.12.2022 Tổ chức 30/12/2022 20221228-danh-sách-công-b-signed--116067185365601.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 03.01.2023 Cơ sở y tế 04/01/2023 ds-pḥng-khám-bnn-c-p-nh-t-03-01-2023-signed--115890729842092.pdf
8 Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định số 29/2022/NĐ-CP 30/12/2022 1604_ydct_qld--174971987504438.pdf
9 “Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành 01/12/2022 01-12-2022-bv-nhiet-doi-trung-uong-b-sung-l-n-1--6215028146389.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 30/11/2022 Cơ sở y tế 30/11/2022 ds-cập-nhạt-ngày-30-11-2022--16232072038756630.pdf