Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1542
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai – Hà Nội đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 11-qd-trien-khai-emr-ngoai-tru-cua-pk-mediplus-tan-mai-ha-noi--4020747025629828.pdf
2 Bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 10-qd-trien-khai-emr-cua-bv-bai-chay-tinh-quang-ninh--4020730865987745.pdf
3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 9-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-tinh-quang-ninh--4020713944578732.pdf
4 Bệnh viện đa khoa Quang Khởi – tỉnh Nghệ An đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 8-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-quang-khoi-nghe-an--4020694283391675.pdf
5 Bệnh viện đa khoa TP. Vinh – tỉnh Nghệ An đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 7-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-tp-vinh-tinh-nghe-an--4020669555011404.pdf
6 Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh – tỉnh Đồng Nai đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 6-qd-trien-khai-emr-tai-bvdkkv-long-khanh-dong-nai--4020642546731573.pdf
7 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp – Bộ NN&PTNT đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 5-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-nong-nghiep-bo-nnptnt--4020609026162626.pdf
8 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 4-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-tinh-phu-tho--4020571238083774.pdf
9 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 3-qd-trien-khai-emr-tai-bv-san-nhi-quang-ninh--4020526421759624.pdf
10 Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 2-qd-trien-khai-emr-cua-bvdkkv-an-giang--4020499117802501.pdf