Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Tỉnh Kon Tum công b)òny phép hoạt động, 20 ngày làm việc đối đối hồ sơ phê duyệt danh mục phương án đơn giản công bằng

Thứ Ba, ngày 25/12/2023 21:47

Tỉnh Cao Bằng công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế

Thứ Bẩy, ngày 29/12/2023 21:46

Bộ Y tế công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/ 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ Tư, ngày 10/10/2023 21:45

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực y tế dự phòng được quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023

Thứ Bẩy, ngày 29/12/2023 21:44

Đơn giản hóa thủ tục hành chính qua việc kết hợp thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc thẩm quyền của sở y tế

Thứ Tư, ngày 03/10/2023 21:43

Đề xuất phương án kết hợp thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Thứ Ba, ngày 02/10/2023 21:42

Phương án kết hợp thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế

Thứ Ba, ngày 02/10/2023 21:42

Đề xuất phương án kết hợp thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh và phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế

Thứ Bẩy, ngày 29/09/2023 21:41

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kết hợp thủ tục cấp lần đầu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và thủ tục đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ Bẩy, ngày 29/09/2023 21:40

Đề xuất kết hợp nhiều thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa trong quá trình thực hiện cho người dân, doanh nghiệp[1]

Thứ Bẩy, ngày 29/09/2023 21:39

Tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế

Thứ Năm, ngày 11/10/2023 21:38

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế

Thứ Bẩy, ngày 08/09/2023 21:37

Một số nội dung cần lưu ý về giấy phép hành nghề y tại Luật khám bệnh, Chữa bệnh số 15/2023/QH15

Thứ Tư, ngày 26/12/2023 21:37

Một số điểm mới và quy định về thủ tục hành chính trong Luật khám, Chữa bệnh số 15/2023/QH15

Thứ Bẩy, ngày 15/12/2023 21:36

Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật theo Thông tư số 20/2023/TT-BYT

Thứ Sáu, ngày 16/11/2023 21:35

Tỉnh Bình Định phê duyệt quy trinh nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của sở y tế

Thứ Năm, ngày 20/09/2023 21:34

Tỉnh Quảng Ngãi công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế

Thứ Sáu, ngày 14/09/2023 21:33

Kết quả cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh[1]

Thứ Sáu, ngày 14/12/2023 21:33

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số

Thứ Sáu, ngày 16/11/2023 21:32

Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ Ba, ngày 30/10/2023 21:31