Quy trình quản lý đơn vị tham gia sử dụng Hệ thống Quản lý và điều hành Văn bản điện tử Bộ Y tế

31/03/2017 | 03:41 AM

 | 

Quy trình quản lý đơn vị tham gia sử dụng Hệ thống Quản lý và điều hành Văn bản điện tử Bộ Y tế

Quy trinh them don vi vao HT VBDT. ban 4.pdfQuy trinh them don vi vao HT VBDT. ban 4.pdf