ôi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm do Bộ Y tế cấp bằng, đã đi làm hơn 2 năm tại phòng khám chuyên khoa và phòng khám đa khoa. Hiện đang làm tại phòng xét nghiệm của 1 phòng khám đa khoa. Nay, tôi muốn được cấp chứng chỉ hành nghề có được không

07/11/2016 | 06:09 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm do Bộ Y tế cấp bằng, đã đi làm hơn 2 năm tại phòng khám chuyên khoa và phòng khám đa khoa. Hiện đang làm tại phòng xét nghiệm của 1 phòng khám đa khoa. Nay, tôi muốn được cấp chứng chỉ hành nghề có được không? Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp của tôi như thế nào?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, kỹ thuật viên xét nghiệm là một trong những văn bằng chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định tại điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh, kỹ thuật viên phải qua thời gian thực hành 09 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT và Thông tư số 41/2015/TT-BYT bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề

2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành

3. Phiếu lý lịch tư pháp

4. Sơ yếu lý lịch

5. Giấy chứng nhận sức khỏe

6. Hai ảnh màu 04cm x 06cm.​


Thăm dò ý kiến