Danh bạ

Tìm kiếm

STT Họ tên/ Phòng Chức danh Email Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Đào Hồng Lan Bộ trưởng daohonglan@moh.gov.vn 024.6273.2221
2 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng doxuantuyen@moh.gov.vn 024.6273.2221
3 Trần Văn Thuấn Thứ trưởng tranvanthuan@moh.gov.vn 024.62732221
4 Nguyễn Thị Liên Hương Thứ trưởng nguyenthilienhuong@moh.gov.vn 024.62732221
5 Lê Đức Luận Thứ trưởng leducluan@moh.gov.vn 024.62732221
Văn phòng Bộ
6 Hà Anh Đức Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732345
7 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng nguyenanhtuan@moh.gov.vn 024.62732323
8 Nguyễn Đức Thành Phó Chánh Văn Phòng Bộ nguyenducthanh@moh.gov.vn 024. 62732140
9 Vũ Thị Kim Anh Phó Chánh Văn phòng vuthikimanh@moh.gov.vn
10 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
11 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
12 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
13 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
14 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2148
15 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
16 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
17 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2140
Vụ Hợp tác Quốc tế
18 Đặng Quang Tấn Vụ trưởng tandh.khtc@moh.gov.vn 024. 62732218
19 Phạm Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauptm.qt@moh.gov.vn
20 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
21 Nguyễn Tường Sơn Vụ trưởng Sonnt..khtc@moh.gov.vn
22 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
23 Dương Đức Thiện Phó Vụ trưởng thiendd.khtc@moh.gov.vn 024.62732269
24 Hoàng Kim Ngân Phó Vụ trưởng Nganhk.khtc@moh.gov.vn 024.62732269
25 Hoàng Cương Phó Vụ trưởng Cuonghkhtc@moh.gov.vn
26 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
27 Văn thư Vụ 024.62732269
28 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
29 Phòng TCSN 024.6273.2319
30 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
31 Phòng THCS 024.6273.2112
Vụ Tổ chức cán bộ
32 Nguyễn Hồng Sơn Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
33 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
34 Lê Lan Hương Phó Vụ trưởng huongll.tccb@moh.gov.vn 024.6273.2332
35 Nguyễn Đình Anh Phó Vụ trưởng anhnd.tccb@moh.gov.vn
36 Văn thư Vụ 024. 62732259
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
37 Nguyễn Minh Lợi Cục Trưởng loinm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
38 Nguyễn Tử Hiếu Phó Cục trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
39 Nguyễn Anh Tú Phó Cục trưởng tuna.ttbct@moh.gov.vn 0246.2732276
40 Lê Văn Dụng Phó Cục trưởng Dunglv.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
41 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
42 Đinh Anh Tuấn Vụ Trưởng dinhanhtuan@moh.gov.vn 024.62758333
43 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng trandangkhoa@moh.gov.vn 024.38454080
44 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
45 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
46 Trần Thị Trang Vụ trưởng Trangtt.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
47 Nguyễn Trí Dũng Phó Vụ trưởng dungnt.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
48 Vũ Nữ Anh Phó Vụ trưởng anhvn.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
49 Hoàng Trung Tuấn Phó Vụ trưởng tuanht.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
50 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
51 Nguyễn Ngô Quang Phó Cục trưởng quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
52 Nguyễn Văn Quân Phó Cục trưởng quannv.k2đt@moh.gov.vn
53 Phạm Xuân Viết Phó Cục trưởng Vietpx.k2dt@moh.gov.vn
54 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
55 Nguyễn Thế Thịnh Cục trưởng thinhnt.ydct@moh.gov.vn
56 TS. Trần Minh Ngọc Phó Cục trưởng ngoctm.ydct@moh.gov.vn
57 Trịnh Thị Diệu Thường Phó Cục Trưởng Thuongttd.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
58 Văn thư Cục 024.62732247
Trung Tâm thông tin y tế quốc gia
59 Đỗ Trường Duy Giám đốc Trung tâm Duydt.cntt@moh.gov.vn
60 Nguyễn Trường Nam Phó Giám đốc namnt.cntt@moh.gov.vn
61 Đinh Hải Long Phó Giám đốc Trung tâm Longdh. cntt@moh.gov.vn
62 Văn thư 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
63 Lương Mai Anh Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 024.32272852
64 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng namdc.mt@moh.gov.vn 024.32272859
65 Lê Hoàng Phó Cục trưởng hoangl.mt@moh.gov.vn
66 Lê Thái Hà Phó Cục trưởng halt.mt@moh.gov.vn
67 Văn thư Cục 024.32272861
68 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
69 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
70 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
71 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
72 Hoàng Minh Đức Cục trưởng duchm.dp@moh.gov.vn
73 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
74 Nguyễn Lương Tâm Phó Cục trưởng Tamnl.dp@moh.gov.vn
75 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
76 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
77 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng ngatv.attp@moh.gov.vn 0243.8464489 (3030)
78 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
79 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng tuandh.attp@moh.gov.vn 0243.8464489
80 Chu Quốc Thịnh Phó Cục trưởng thinhcq.attp@moh.gov.vn
81 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
82 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
83 Nguyễn Thành Lâm Phó Cục trưởng lamnt.qld@moh.gov.vn
84 Tạ Mạnh Hùng Phó Cục trưởng hungtm.qld@moh.gov.vn
85 Lê Việt Dũng Phó Cục trưởng dunglv.qld@moh.gov.vn
86 Văn thư Cục 024.38464413
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
87 Phan Thị Thu Hương Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
88 Võ Hải Sơn Phó Cục trưởng Sonhv.vaac@moh.gov.vn
89 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng Manhpd.vaac@moh.gov.vn 0243.7367154
90 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
91 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
92 Vương Ánh Dương Phó Cục trưởng duongva.kcb@moh.gov.vn 024.62733082
93 Dương Huy Lương Phó Cục trưởng Luongdl.kcb@moh.gov.vn
94 Văn phòng Cục 024.62733082
Cục Dân số
95 Lê Thanh Dũng Cục trưởng 024.37478741
96 TS.Phạm Vũ Hoàng Phó Tổng Cục trưởng
97 Hoàng Thị Thơm Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
98 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
99 Nguyễn Mạnh Cường Chánh thanh tra
100 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
101 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
102 Đỗ Trung Hưng Phó Vụ trưởng hungdt.pc@moh.gov.vn
103 Đinh Thị Thu Thủy Phó Vụ trưởng thuydtt.pc@moh.gov.vn
104 Trần Thị Xuân Hằng Phó Vụ trưởng
105 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến