Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 12:30

Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Thứ Bẩy, ngày 15/08/2020 08:50

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Ba, ngày 01/01/2019 09:27

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

Thứ Sáu, ngày 03/07/2015 00:45

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030.

Thứ Năm, ngày 09/04/2014 19:51

Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025

Thứ Tư, ngày 25/03/2015 01:44

Quyết định của thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Thứ Bẩy, ngày 20/03/2004 01:39

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010

Thứ Sáu, ngày 10/03/2006 01:36

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Thứ Bẩy, ngày 09/12/2006 01:32

Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020

Thứ Năm, ngày 12/11/2014 18:16

Thủ tướng phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020

Thứ Tư, ngày 12/11/2014 02:00

Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020

Chủ Nhật, ngày 21/12/2013 22:00

Thăm dò ý kiến