Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò nêu gương trong học và làm theo Bác

Thứ Sáu, ngày 20/05/2022 02:08

Tạo động lực và niềm tin mới trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế

Thứ Tư, ngày 11/05/2022 07:35

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Ba, ngày 10/05/2022 07:31

Thông báo của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII

Thứ Ba, ngày 10/05/2022 07:29

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, ngày 26/04/2022 02:34

“Đồng chí Lê Duẩn - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Thứ Tư, ngày 06/04/2022 02:27

Nâng cao hoạt động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn của đất nước

Thứ Năm, ngày 07/04/2022 02:26

Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất trọn đời vì nước, vì dân

Chủ Nhật, ngày 10/04/2022 02:24

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Hai, ngày 04/04/2022 02:20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 02:18

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 02:12

Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 08:40

Khai mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 08:38

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư ở Hội nghị triển khai Nghị quyết 11

Thứ Bẩy, ngày 16/04/2022 01:38

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 01:28

Đảng ủy Bộ Y tế tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018 00:53

Bộ Y tế Quán triệt thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

Thứ Năm, ngày 04/10/2018 00:01

Cán bộ y tế Đắk Lắk thực hiện lời dạy của Bác về y đức

Thứ Năm, ngày 15/01/2015 04:03

Cán bộ y tế Đắc Lắk thực hiện lời dạy của Bác về y đức

Thứ Năm, ngày 07/01/2015 20:06

Bác Hồ với ngành y tế, ngành y tế với Bác Hồ

Thứ Ba, ngày 20/05/2014 00:31

Thăm dò ý kiến