THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch theo NQ128

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 13:26

Bảo đảm TTATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 01:13

Tạo điều kiện để người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 13:08

Tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 11:59

Rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 11:02

Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 06:21

Công văn hỏa tốc của Bộ Y tế về việc khẩn trương báo cáo các thông tin khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 01:28

Bộ Y tế làm rõ hơn hướng dẫn về xét nghiệm để 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 08:42

Công điện của Bộ Y tế triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 07:42

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 01:22

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống COVID-19

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 13:41

Bộ Y tế đề nghị TP Hồ Chí Minh làm rõ phản ánh 'đường dây tiêm vaccine thu phí'

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 10:10

Đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 03:22

Triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả việc ứng phó thiên tai nguy hiểm liên tiếp

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 13:09

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó mưa bão

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 04:27

Thăm dò ý kiến