Thông báo thay đổi tài khoản thu phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế

29/09/2023 | 15:47 PM

 | 

 

Ngày 27/9/2023, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế ban hành văn bản 442/TT-HTTB, Thông báo thay đổi tài khoản thu phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế.

 

Chi tiết văn bản xem tại đây


Thăm dò ý kiến