Phấn đấu 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức chương trình bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước và dạy bơi cho trẻ em

25/10/2019 | 09:32 AM

 | 

Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa và Thể thao đưa ra phấn đấu thực hiện tại Kế hoạch số 424/KH-SVHTT về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030, do Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành.

Theo đó, kế hoạch đưa ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2020 - 2025: Sở Văn hóa và Thể thao đầu tư hỗ trợ mở lớp dạy bơi miễn phí tại 30 quận, huyện, thị xã; mỗi năm mở 60 lớp, mỗi lớp 150 em. Tổng 6 năm sẽ tổ chức 360 lớp đạt 54.000 em được dạy bơi miễn phí. Tại quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phấn đấu mỗi năm dạy bơi từ 58.000 đến 60.000 em, phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 354.000 em được dạy bơi; 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức chương trình bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước và dạy bơi cho trẻ em; 50% xã, phường, thị trấn có điểm tập miễn phí ngoài trời; 100% thôn, làng, tổ dân phố có câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên; 70% thanh niên trong độ tuổi 16 – 18 tuổi tập luyện thường xuyên một môn thể thao phù hợp.

          Trong giai đoạn 2026 - 2030: Sở Văn hóa và Thể thao đầu tư hỗ trợ mở lớp dạy bơi miễn phí tại 30 quận, huyện, thị xã, mỗi năm mở 100 lớp, mỗi lớp 150 em. Tổng 5 năm, tổ chức 500 lớp đạt 75.000 em được dạy bơi miễn phí. Tại quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phấn đấu mỗi năm dạy bơi từ 65.000 đến 68.000 em, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 335.000 em được dạy bơi; 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức chương trình bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước và dạy bơi cho trẻ em; 90% xã, phường, thị trấn có điểm tập miễn phí ngoài trời; 90% thanh niên trong độ tuổi 16-18 tuổi tập luyện thường xuyên một môn thể thao phù hợp.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền giáo dục cho học sinh các cấp trong nhà trường và cộng đồng tạo sự đồng thuận trong chỉ đạo triển khai các hoạt động về nâng cao thể lực tầm vóc trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc cho trẻ em, hình thành phong trào toàn xã hội chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc, thực hành lối sống lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao và sử dụng dinh dưỡng hợp lý; nâng cao nhận thức cộng đồng và gia đình về công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, chú trọng hơn về tai nạn giao thông và đuối nước...