Giám sát, nghiên cứu

THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở TRẺ EM DƯỚI 15 TUỔI THÀNH PHÔ YÊN BÁI NĂM 2004

Thứ Năm, ngày 28/09/2005 22:00

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI GIÁM SÁT ĐIỂM ĐUỐI NƯỚC TẠI NAM ĐỊNH VÀ ĐỒNG THÁP TỪ THÁNG 7-12/2011

Thứ Năm, ngày 22/08/2012 22:00

TÌNH HÌNH TỬ VONG TOÀN QUỐC NĂM 2010

Thứ Năm, ngày 22/08/2012 22:00

Báo cáo công tác Phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng năm 2011

Thứ Tư, ngày 27/03/2012 22:00

Hội thảo đánh giá kết quả triển khai giám sát điểm đuối nước tại Nam Định

Thứ Tư, ngày 20/03/2012 22:00

Thông báo tình hình tai nạn thương tích 6 tháng đầu năm 2011

Thứ Tư, ngày 06/09/2011 22:00

Các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em ở Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 11/06/2011 22:00

Tổng quan tình hình đuối nước ở trẻ em Việt Nam giai đoạn 2005-2009

Chủ Nhật, ngày 11/06/2011 22:00

Cấp cứu nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông do rượu, bia tại Bệnh viện Việt Đức

Thứ Năm, ngày 18/05/2011 22:00

Các tỉnh/thành phố thiếu báo cáo số liệu tai nạn thương tích

Thứ Sáu, ngày 12/05/2011 22:00

Khả năng chăm sóc chấn thương thiết yếu của mạng lưới y tế tuyến cơ sở tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, năm 2010

Thứ Ba, ngày 28/03/2011 22:00

Các đơn vị thường xuyên gửi báo cáo số liệu tai nạn thương tích

Thứ Ba, ngày 28/03/2011 22:00

Nguy cơ chấn thương sọ não trẻ em và các biện pháp phòng chống

Thứ Tư, ngày 25/01/2011 22:00

Điều tra quốc gia về tai nạn thương tích năm 2010

Thứ Tư, ngày 25/01/2011 22:00

Mẫu biểu báo cáo thống kê

Thứ Tư, ngày 11/01/2011 22:00

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM

Thứ Ba, ngày 29/03/2010 22:00

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU “ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM SÁNG KIẾN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” TẠI TỈNH YÊN BÁI

Thứ Ba, ngày 29/03/2010 22:00

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU “ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM SÁNG KIẾN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” TẠI TỈNH YÊN BÁI

Thứ Ba, ngày 29/03/2010 22:00

HỘI THI ‘‘TÌM HIỂU KIẾN THỨC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN’’

Thứ Ba, ngày 29/03/2010 22:00

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC NĂM 2008

Thứ Ba, ngày 29/03/2010 22:00