HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2

Bệnh dại đầu năm 2024 đến nay tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023

Thứ Tư, ngày 15/05/2024 02:24

Người dân tiêm phòng dại tăng đột biến, địa phương 'sốt sắng' quản lý đàn chó mèo

Thứ Tư, ngày 22/05/2024 02:21

Hà Nội tăng cường hoạt động đội bắt chó thả rông để phòng, chống bệnh dại

Thứ Hai, ngày 06/05/2024 02:18

Thông báo về Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba về Phòng chống tai nạn thương tích

Thứ Sáu, ngày 12/07/2019 03:28

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về phòng chống tai nạn thương tích ngày 26/10/2011

Thứ Tư, ngày 25/10/2011 22:00

Thông báo lần thứ nhất: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về Phòng chống tai nạn thương tích (Tháng 10, năm 2011)

Chủ Nhật, ngày 11/06/2011 22:00