Ban chỉ đạo các Ban, Ngành

26/01/2019 | 09:15 AM

 | 

Ban chỉ đạo các Ban, Ngành:

STT

Đơn vị

Số

Ngày ký

1

Ban Tổ chức cán bộ chính phủ

205/QĐ-BTCCBCP

8/7/2002

2

Bộ Công an

1255/2002/QĐ-BCA (C11)

12/12/2002

3

Bộ Công nghiệp

1809/QĐ-TCCB

7/31/2002

4

Bộ Lao động Thương binh và xã hội

1020/QĐ-LĐTBXH

3/9/2002

5

Bộ Ngoại giao

1872/QĐ

8/18/2002

6

Bộ Nông nghiệp-Trung tâm Y tế Lao động

160/TTYT

11/19/2002

7

Bộ Tài chính

1485/QĐ-BTC

8/13/2002

8

Bộ Tài chính

1287/QĐ-BTC

5/20/2003

9

Bộ Tài chính

2470/QĐ-BTC

11/26/2002

10

Bộ Thương mại

1043/QĐ-BTM

8/29/2002

11

Bộ Tư pháp

383/2002/QĐ-BTP

4/9/2002

12

Bộ Văn hóa thông tin

22/2002/QĐ-BVHTT

10/9/2002

13

Bộ Xây dựng

1203/QĐ-BXD

9/24/2002

14

Bộ Y tế

5789/YT-DP

7/19/2002

15

Bộ Y tế

4816/YT-DP

6/18/2002

16

UBATGTQG-Bộ Giao thông vận tải

114/UBATGTQG

5/29/2003

17

Ủy ban Thể dục thể thao

1130/QĐ-UBTDTT

7/17/2002

18

Hội chữ thập đỏ

2596 QĐ/CSSK.CTĐ

10/14/2002

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam-Chủ tịch đoàn

35/QĐ

2/17/2002

20

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1622/QĐ-TLĐ

9/20/2002

21

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

Chưa có

9/16/2002

22

Ngân hàng nhà nước VN

1137/QĐ-NHNN

10/17/2002