Ban chỉ đạo các địa phương

26/01/2019 | 09:15 AM

 | 

Ban chỉ đạo các Địa phương:

STT

Đơn vị

Số

Ngày ký

1

UBND Vĩnh Long

3191/QĐ.UB

11/9/2002

2

UBND Quảng Ninh

710/QĐ-UB

3/17/2002

3

UBND Lâm Đồng

28/2001/QĐ.UB

5/15/2001

4

UBND Hưng Yên

1630/1998/QĐ-UB

10/9/1998

5

UBND An Giang

2809/QĐ-UB-TC

2/12/2002

6

UBND Quảng Trị

2470/QĐ-UB

11/25/2002

7

UBND Nghệ An

3960/QĐUB-VX

10/31/2002

8

UBND Thanh Hóa

2772/QĐ-CT

8/28/2002

9

Sở Y tế Thanh Hóa

712/QĐ-YT

7/10/2002

10

UBND Lai Châu

1716/QĐ-UB

11/10/2002

11

Sở Y tế Hà Tĩnh

1155/QĐ-SYT

9/10/2002

12

UBND Cà Mau

716/QĐ-CTUB

9/10/2002

13

UBND Đồng Tháp

128/QĐ-UB-TL

1/10/2002

14

UBND Long An

2728/QĐ-UB

8/20/2002

15

UBND Bà Rịa Vũng Tàu

7585/QĐ.UB

4/9/2002

16

UBND Đăk Lắk

2469/2002/QĐ-UB

12/9/2002

17

UBND Hải Phòng

2301/QĐ-UB

9/27/2002

18

Sở Y tế Hải Phòng

155/QĐ-NVY

3/10/2002

19

UBND Bình Định

3664/QĐ-UB

8/23/2002

20

UBND Thái Nguyên

2807/QĐ-UB

9/20/2002

21

UBND Bắc Ninh

997/QĐ-CT

10/9/2002

22

UBND Sóc Trăng

293/QĐ.TCCB.02

4/9/2002

23

Sở Y tế Hà Tây

507/SYT-NVY

9/7/2002

24

UBND Hà Tây

878/QĐ-UB

11/9/2002

25

Sở Y tế Hà Tây

260/QĐ-SYT

9/26/2002

26

UBND Yên Bái

454/QĐ-UB

9/9/2002

27

UBND Sơn La

2531/QĐ-UB

5/9/2002

28

Sở Y tế Sơn La

265/QĐ-SYT

9/10/2002

29

UBND Phú Yên

2456/2002/QĐ-UB

8/25/2002

30

Sở Y tế Bắc Kạn

467/TT-YT

7/8/2002

31

UBND Bắc Kạn

1430/QĐ-UB

8/15/2002

32

UBND Bình Thuận

2323/QĐ-CTUBBT

8/28/2002

33

UBND Nam Định

1987/2002/QĐ-UB

8/19/2002

34

UBND Quảng Ngãi

2283/QĐ-UB

8/14/2002

35

UBND Ninh Bình

387/QĐ-UB

3/31/2000

36

UBND Lâm Đồng

28/2001/QĐ-UB

5/15/2001

37

UBND Bến Tre

2658/QĐ-UB

1/8/2002