Thông báo lần thứ nhất: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về Phòng chống tai nạn thương tích (Tháng 10, năm 2011)

12/06/2011 | 05:00 AM

 | 


Phòng chống tai nạn thương tích từ lâu đã là mối quan tâm chung của các chuyên gia y tế và cộng đồng quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn thương tích (TNTT) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở độ tuổi lao động và mỗi năm có 5 triệu người tử vong và 10 triệu người tàn tật do TNTT gây ra. Trong giai đoạn 2002-2010, Việt Nam đã thực hiện thành công Chính sách quốc gia phòng, chống TNTT với nhiều hoạt động nổi bật: Công tác truyền thông giáo dục về các yếu tố nguy cơ gây TNTT tại cộng đồng đã được thực hiện ở hầu hết các tỉnh/ thành phố; Hệ thống giám sát về TNTT được thiết lập trên phạm vi toàn quốc; Mạng lưới cấp cứu và hệ thống chăm sóc chấn thương thiết yếu đã được củng cố; Chất lượng sơ cấp cứu được tăng cường qua đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật sơ cấp cứu cho cán bộ các cấp; Các mô hình phòng, chống TNTT, xây dựng cộng đồng an toàn được phổ biến, triển khai rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành phố. Cả nước đã có 10 xã/ phường được công nhận là thành viên mạng lưới Cộng đồng an toàn quốc tế, 50 xã được công nhận cộng đồng an toàn Việt Nam. Sau gần 10 năm thực hiện Chính sách quốc gia, tỉ suất tử vong do TNTT tại cộng đồng giảm gần 50% so với điều tra quốc gia năm 2001.

Nhằm duy trì các kết quả đạt được trong giai đoạn trước và chia sẻ thông tin sâu rộng về các vấn đề TNTT đồng thời mở rộng tăng cường công tác phòng chống TNTT trong giai đoạn tiếp theo trên cả nước, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai tại Hà Nội trong 2 ngày tháng 10/2011 tại Hà Nội. Hội nghị sẽ do lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì. Thành phần đại biểu gồm đại diện các Bộ, ban ngành, các nhà khoa học trong lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích và y tế công cộng, các Viện đầu ngành và các đơn vị y tế trong cả nước.

Các chủ đề của Hội nghị sẽ tập trung vào thảo luận tổng kết các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của ngành y tế trong lĩnh vực phòng chống TNTT giai đoạn 2011-2015, các chủ đề tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trẻ em, tai nạn lao động, giám sát tai nạn thương tích, chăm sóc chấn thương, xây dựng cộng đồng an toàn và đánh giá các chương trình can thiệp trong phòng chống TNTT.

Ban tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị/các nhà khoa học gửi báo cáo cho Hội nghị (theo mẫu đính kèm). Báo cáo Hội nghị xin gửi về trước ngày 29/7/2011 theo địa chỉ Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, 57 Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Email: hoinghitntt2@gmail.com. ĐT: 04.39714361. Fax: 04.38212894. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đi lại và tham dự Hội nghị cho các đại biểu có báo cáo trình bày tại Hội nghị.

Thông tin chi tiết của Hội nghị có trên website về phòng chống tai nạn thương tích tại trang www.moh.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn.