Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh 26/11/2023 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp chế biến dược liệu 26/11/2023 Góp ý
3 Dự thảo Quy định Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản 25/11/2023 Góp ý
4 Dự thảo Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 21/11/2023 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BYTngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 15/11/2023 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 15/11/2023 Góp ý
7 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 11/11/2023 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y 07/11/2023 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc 06/11/2023 Góp ý
10 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 29/10/2023 Góp ý
11 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế 23/10/2023 Góp ý
12 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 27/10/2023 Góp ý
13 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản 25/10/2023 Góp ý
14 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép vi sinh vật tại nơi làm việc và Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 80 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 16/10/2023 Góp ý
15 Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 16/10/2023 Góp ý
16 Dự thảo thông tư Quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 02/10/2023 Góp ý

Thăm dò ý kiến