Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Năm sinh: 1971
Quê quán: Kim Thành, Hải Dương
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên TW Đảng Khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến