Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh:17/4/1968
Quê quán: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Dân tộc: Kinh
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến